Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Daarom behandelen we ze op vertrouwelijke wijze, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en met onze privacyverklaring. Alle informatie over uw persoonsgegevens die u met ons deelt is facultatief.

Ons privacybeleid geldt voor bezoekers van onze websites:

 

Externe links

Als u vanaf onze website een link gebruikt naar andere websites of toepassingen, dan vallen die nieuwe geopende webpagina's niet onder onze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van de andere websites of toepassingen te lezen om informatie te verkrijgen over de manier waarop zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en doorgeven.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit die verantwoordelijk is voor de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, doorgegeven en opgeslagen.

De websitebeheerder treedt hier ook op als verwerkingsverantwoordelijke:

Luxembourg for Tourism GIE
6, rue Antoine de Saint-Exupéry
L-1432 Luxemburg

Postbus 1001
L-1010 Luxemburg

N° Registre de Commerce et des Sociétés: C124
Intracommunautair btw-nummer LU28215929

U kunt met de verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen via het telefoonnummer (+352) 42 82 82 1 of via het e-mailadres info@visitluxembourg.com.

Verzamelde persoonsgegevens

Technische gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde technische gegevens verwerken:

 • type en versie van de webbrowser en schermresolutie
 • besturingssysteem en type toestel (computer, smartphone, tablet)
 • sessiestatistieken
 • navigatie en kliks
 • IP-adres
   

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. U kunt aan de hand van die gegevens niet worden geïdentificeerd.

Newsletter

Als u zich aanmeldt voor onze newsletter, dan registreren wij:

 • aanspreking
 • naam en voornaam
 • e-mailadres
 • taal van de newsletter
   

U kunt zich voor onze newsletter afmelden door een mail te sturen naar unsubscribe@visitluxembourg.com

Online bestellingen van brochures

Indien u online brochures bestelt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • aanspreking
 • naam en voornaam
 • straat en nummer
 • postcode en plaats
 • land
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bestelling
   

Die gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen voor een duur van 10 jaar. Bepaalde gegevens worden doorgegeven aan andere dienstverleners met het oog op de uitvoering van de bestelling (bijv. transportbedrijf, ...).

De duur waarvoor uw gegevens worden opgeslagen, kan verschillen afhankelijk van de dienstverlener, en de gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid van de verschillende dienstverleners. Alle dienstverleners zijn gevestigd op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

Shop LuxembourgCard

Wanneer u in onze online shop een bestelling plaatst, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • aanspreking
 • naam en voornaam
 • straat en nummer
 • postcode en plaats
 • land
 • bestelling
 • telefoonnummer
 • persoonlijk bericht
 • e-mailadres
 • betalingswijze
   

Die gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen voor een duur van 10 jaar. Bepaalde gegevens worden doorgegeven aan andere dienstverleners met het oog op de uitvoering van de bestelling (bijv. leverancier van het online betalingssysteem, transportbedrijf, ...).

De duur waarvoor uw gegevens worden opgeslagen, kan verschillen afhankelijk van de dienstverlener, en de gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid van de verschillende dienstverleners. Alle dienstverleners zijn gevestigd op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

Reserveringsaanvragen

Bij een reserveringsaanvraag verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • aankomst en vertrek
 • aantal personen
 • aanspreking
 • naam en voornaam
 • straat en nummer
 • postcode en plaats
 • land
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • persoonlijk bericht
   

De verstrekte persoonsgegevens tijdens reserveringsaanvragen worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen, maar worden niet door deze laatste verwerkt. Die gegevens worden doorgegeven aan de betreffende partnerentiteit (bijv. hotel, museum, gids, ...) die de aanvraag verwerkt.

De duur waarvoor uw gegevens worden opgeslagen, kan verschillen afhankelijk van de partnerentiteit, en de gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid van de verschillende entiteiten. Alle partnerentiteiten zijn gevestigd op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

Contactformulier

Luxembourg for Tourism bewaart uw persoonsgegevens om op uw vragen te kunnen antwoorden. Om dat te doen, kunnen wij de volgende informatie nodig hebben:

 • aanspreking
 • naam en voornaam
 • straat en nummer
 • postcode en plaats
 • land
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
   

Die gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen voor een duur van 10 jaar.

Verkrijging van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze newsletter, door contactformulieren in te vullen of door ons een mail te sturen.

Wij verzamelen ook gegevens op basis van uw gebruik van de website en de beschikbare diensten wanneer u webpagina's bezoekt en formulieren invult.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

SSL- of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijvoorbeeld vragen die u ons stuurt als websitebeheerder, maakt deze pagina gebruik van SSL- of TLS-encryptie. Een beveiligde verbinding kan worden herkend omdat in de adresbalk van de browser niet http:/ maar https:/ wordt weergegeven, evenals een pictogram van een hangslotje.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u verzendt, niet door derden worden gelezen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Een cookie is een tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw toestel (computer, smartphone, tablet) wordt geïnstalleerd. Aan de hand van deze cookie kan het toestel bij elk bezoek aan de websites worden geïdentificeerd, zolang de cookie geldig is.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Dit soort cookies is onmisbaar om de website te raadplegen. Als deze cookies door de browser worden geblokkeerd, zult u bepaalde functies van de website mogelijk niet langer kunnen gebruiken. Deze cookies worden uitsluitend door onze website verzonden.

Voorkeurcookies

Dankzij deze cookies kan de werking van de website worden verbeterd en geoptimaliseerd, door u persoonlijke functies aan te bieden (bijv. uw taalvoorkeur). Als deze cookies door de browser worden geblokkeerd, zult u de gepersonaliseerde functies van de website niet langer kunnen gebruiken. Deze cookies worden door onze website en door derden verzonden.

Raadpleeg de lijst van onderaannemers onderaan op deze pagina om te weten welke soort cookies door derden worden verzonden.

Analytische cookies

Dankzij deze cookies kunnen wij gebruiksstatistieken van onze website genereren. Die gegevens zijn onmisbaar om onze website te verbeteren. Wij gaan uit van het principe dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om analytische cookies te verzenden, en dat uw voorafgaande toestemming niet vereist is.

Bezwaar tegen cookies

Sommige van onze leveranciers bieden 'opt-out-oplossingen' aan, waardoor u de tracking van hun diensten kunt blokkeren:

De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om gebruikers te waarschuwen over pogingen om cookies te plaatsen of om het soort cookies die ze aanvaarden, te beperken. Raadpleeg de hulprubriek van uw browser om na te gaan welke mogelijkheden er zijn.

Rechtsgronden

Wij verzamelen persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • voor de opstelling en de uitvoering van het dienstencontract en voor de uitvoering van uw online bestellingen;
 • voor de aanpassing en de verbetering van ons aanbod;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • voor ons gerechtvaardigd belang;
 • om onze belangen te verdedigen in het kader van gerechtelijke procedures;
 • voor commerciële doeleinden indien wij uw toestemming hebben ontvangen.
   

Duur waarvoor uw persoonsgegevens worden opgeslagen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de specifieke doelstellingen te verwezenlijken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden voor elke soort gegevens voor een gepaste duur bewaard. Deze opslagperiodes kunnen variëren al naargelang het doel van de inzameling van de gegevens:

 • wettelijke en contractuele bewaarverplichtingen;
 • verjaringstermijnen waarbinnen betrokkenen hun rechten in de rechtbank kunnen doen gelden ten aanzien van ons economisch samenwerkingsverband;
 • good practice;
 • commerciële doelstellingen van ons economisch samenwerkingsverband.
   

De maximale opslagtermijn van persoonsgegevens is 10 jaar.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen zodat ze niet worden bekendgemaakt aan onbevoegde personen.

Doorgifte aan derden en landen waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen

Wij kunnen de gegevens intern doorgeven om organisatorische redenen en aan verschillende dienstverleners volgens de met hen overeengekomen contractuele bepalingen.

Bepaalde persoonsgegevens zullen in het kader van onderaannemingscontracten worden doorgegeven aan onderaannemers. De onderaannemers hebben op datum van 25.05.2018 bevestigd dat zij de gegevens die aan hen worden toevertrouwd, verwerken in overeenstemming met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Uw rechten

In overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u een recht op inzage, rectificatie en in voorkomend geval verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt eveneens het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en het recht om, om legitieme redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Opgelet: bepaalde hierboven vermelde rechten kunnen beperkt zijn als wij een belang hebben dat primeert of een wettelijke verplichting om de gegevens te blijven verwerken.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u zich richten tot de verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens die eerder op deze pagina zijn vermeld.

U kunt eveneens een klacht indienen bij de Luxemburgse Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD), op het adres 1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg).