Privacyverklaring van Luxembourg for Tourism

1. Algemene informatie

Wij hechten zeer aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Om deze reden behandelen we uw gegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze privacyverklaring. Wij willen u er graag op wijzen dat elke vermelding van uw persoonsgegevens op vrijwillige basis geschiedt.

Als u vragen, suggesties en/of kritiek hebt, kunt u contact met ons opnemen via (+352) 42 82 82 1 of per e-mail via romain.schwartz@lft.lu

Externe Links

Als u vanaf onze website een link naar andere websites of apps gebruikt, dan zijn deze nieuw geopende links niet onderworpen aan deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring van andere websites of apps te lezen ter verkrijging van informatie over hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonsgegevens.

2. Gegevensverzameling op onze website

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking („Gegevensbeheerder”)

"Gegevensbeheerder": De instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking, de overdracht en de opslag van persoonsgegevens.

De emittent fungeert tevens als Gegevensbeheerder:

Luxembourg for Tourism GIE
Romain Schwartz
6, rue Antoine de Saint-Exupéry
L-1432 Luxembourg

Postbus 1001
L-1010 Luxembourg

Handelsregisternummer: C124
Btw-nummer: LU28215929
 

Het verkrijgen van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, door het invullen van de contactformulieren en door het toesturen van een e-mailbericht.

Wij verzamelen ook gegevens op basis van uw gebruik van de website, en de diensten die via de website worden verleend, als u websites bezoekt en formulieren invult.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren en om het gebruik van onze website te analyseren. Wij delen tevens informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, reclame- en analysepartners. Onze partners voegen deze informatie mogelijk samen met andere gegevens die u hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door webpagina's worden gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Volgens de wet mogen we cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze webpagina's staan.

U kunt uw toestemming in de cookie-verklaring op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken.

Toestemming voor Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparatuur of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

Als u onze website bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om u de verleende toestemming of intrekking ervan toe te wijzen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden opgeslagen totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf te verwijderen, of het doel van de gegevensopslag komt te vervallen. De wettelijke opslagverplichtingen blijven onverkort van kracht.

Het gebruik van Cookiebot vindt plaats om de wettelijk voorgeschreven toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, paragraaf 1, letter c, van het DSGVO.

Uw rechten

Krachtens Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens hebt u het recht om gegevens die betrekking op u hebben in te zien, te corrigeren en, indien nodig, te verwijderen. Bovendien hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken en, als er een legitieme reden is, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Houd er rekening mee dat sommige van de bovenstaande rechten beperkt kunnen worden als wij een bovengeschikt belang of een wettelijke verplichting hebben om de verwerking van de gegevens voort te zetten.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met de gegevensbeheerder via de contactgegevens boven aan deze pagina.

Bovendien hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (Commission nationale pour la protection des données) gevestigd te 1, avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch an der Alzette.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Als u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogeheten analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u onder Cookies.

  3. Hosting

  Externe Hosting

  Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (Host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de Host. Dit kan gaan om IP-adressen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, toegang tot websites en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

  De Host wordt gebruikt voor de tenuitvoerlegging van het contract met onze potentiële en bestaande klanten en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder.

  Onze Host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens na te leven.

  We maken van gebruik van de onderstaande Host:

  infomax websolutions GmbH
  Aichfeld 2
  D-83224 Grassau
  Tel: +49 (0) 8641 - 6 99 30
  mail@infomax-it.de I www.infomax-it.de

  4. Algemene opmerkingen en verplichte informatie 

  Rechtsgrondslagen

  Wij verzamelen persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • voor het opstellen en ten uitvoer leggen van het servicecontract en voor het uitvoeren van uw online bestellingen
  • voor de aanpassing en verbetering van ons aanbod
  • voor het naleven van wettelijke verplichtingen
  • ter verdediging van onze belangen in gerechtelijke procedures
  • voor commerciële doeleinden, mits u hiervoor toestemming voor hebt gegeven

  Verzamelde persoonsgegevens

  Serverlogbestanden

  De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogeheten serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze informatie omvat:

  • Browsertype end browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • De URL van de doorverwijzer
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft tot de gegevens
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

  Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6, paragraaf 1, letter f, van het DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang in de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – daarvoor is toegang tot de serverlogbestanden nodig.

  Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en kunnen niet worden geïdentificeerd.

  Online bestellen van brochures

  Als u online brochures bestellen, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

  • Aanhef
  • Achternaam en voornaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en plaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bestelling

  Deze gegevens worden gedurende een periode van 2 jaar door de gegevensbeheerder opgeslagen.

  Contactformulier

  Luxembourg for Tourism slaat uw persoonsgegevens op om uw verzoeken te kunnen beantwoorden. Om dit te doen hebben we mogelijk de volgende informatie nodig:

  • Aanhef
  • Achternaam en voornaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en plaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

  Deze gegevens worden gedurende een periode van 2 jaar door de gegevensbeheerder opgeslagen.

  reCAPTCHA Enterprise

  Deze website gebruikt reCAPTCHA Enterprise als beschermingsmaatregel om onze formulieren te beschermen tegen spam, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze legitieme belangen bij het gebruik van reCAPTCHA Enterprise zijn onder andere het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van onze website, het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers en het vermijden van frauduleuze activiteiten. reCAPTCHA Enterprise wordt gebruikt om het gedrag te analyseren van bezoekers van onze site die een formulier invullen om onderscheid te maken tussen menselijke gebruikers en geautomatiseerde bots die proberen toegang te krijgen tot onze site.

  Shop LuxembourgCard

  De website biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van andere diensten. 

  Als u een bestelling plaatst in onze Online-Shop, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Betaalmethode

  De informatie die op de kaart staat wordt elektronisch van uw kaart gelezen en gebruikt bij deelnemende servicepartners zolang de toegangscontrole geldig is, maar de informatie wordt niet opgeslagen. 

  Andere externe aanbieders

  De website gebruikt de inhoud van externe aanbieders voor de presentatie van informatie en diensten.

  Hoe worden uw gegevens beschermd?

  SSL- of TLS-versleuteling

  Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als uitgever van de websites doet, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kan worden herkend aan het feit dat de adresregel niet begint met "http:/", maar met "https:/" en dat er een vergrendelingssymbool wordt weergegeven in de adresregel.

  Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u verstuurt niet door derden worden gelezen.

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

  We slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om te voldoen aan de respectieve doeleinden waarvoor de informatie is verzameld.

  De persoonsgegevens worden voor elk gegevenstype gedurende een redelijke tijdsperiode bewaard. Deze bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling:

  • wettelijke en contractuele verplichtingen om gegevens op te slaan
  • verjaringstermijnen gedurende welke de betrokken personen hun rechten in de rechtbank kunnen doen gelden jegens ons economische samenwerkingsverband
  • goede praktijken
  • commerciële doeleinden van ons economische samenwerkingsverband

  De bewaartermijn voor persoonsgegevens is 2 jaar.

  Bescherming van uw persoonsgegevens

  We nemen diverse organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking aan onbevoegde personen.

  Dagtekening: Maart 2024