Imprint

De volgende optredens zijn in deze imprint inbegrepen:

Adres/contactgegevens van de exploitant

Luxembourg for Tourism GIE
6, rue Antoine de Saint-Exupéry
L-1432 Luxembourg
Tel: +352 42 82 82 1
info@visitluxembourg.com

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleider

Dr. Sebastian Reddeker

Verantwoordelijke voor content

Sandy Rischette

Registraties

N° handelsregister: C124
BTW-identificatienummer: LU28215929

Webdesign & implementatie

infomax websolutions GmbH
Tel. +49 8641 6993-0
mail@infomax-it.de I https://www.infomax-online.de

Copyright

De volledige inhoud van de website valt onder de bescherming van het auteursrecht. Voor alle vormen van vermenigvuldiging is voorafgaande toestemming van Luxembourg for Tourism GIE vereist.

Juridische informatie

Ondanks de zorgvuldige inhoudelijke controle is Luxembourg for Tourism GIE niet verantwoordelijk voor niet aangekondigde veranderingen in het aanbod van dienstenpartners. Luxembourg for Tourism GIE verplicht zich ertoe om wijzigingen, voor zover deze bekend zijn, zo snel mogelijk te vermelden.

Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving. Wij zijn echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van het linken.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

EU geschillenregeling

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

U vindt ons e-mailadres in het imprint hierboven.

Beslechting van consumentengeschillen/universele geschillenbeslechtingsinstantie

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.