SAFE TO SERVE

Het label "SAVE TO SERVE" is een kwaliteitskeurmerk dat ontwikkeld is door de Luxemburgse horeca in het kader van de maatregelen tegen de COVID-19-pandemie. De bedrijven die zich aansluiten bij deze campagne verplichten zich ertoe de aanbevelingen van de nationale Luxemburgse vereniging van hoteliers, restaurant- en café-eigenaren, Horesca, in acht te nemen. Op deze wijze garanderen zij een hervatting van de activiteiten onder optimale omstandigheden.

Contact:

HORESCA ASBL
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg

T +352 42 13 55 - 1 | F +352 42 13 55 - 299
horesca@pt.luwww.horesca.lu