Algemene voorwaarden LuxembourgCard

Adres/contactgegevens van de exploitant

Luxembourg for Tourism GIE

6, rue Antoine de Saint-Exupéry

L-1432 Luxembourg

Tel: +352 42 82 82 1

info@visitluxembourg.com

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleider

Dr. Sebastian Reddeker (sebastian.reddeker@lft.lu)

Registraties

Nr. handelsregister: C124

BTW-identificatienummer: LU28215929

Verantwoordelijke voor content

Rui Saraiva (rui.saraiva@lft.lu)

Implementatie van de shop en de gastenkaart

Alturos destinations

Churerstrasse 54

CH- 8808 Pfäffikon

Tel: +41 55 588 0175 

www.alturos.com

Kennisgeving gegevensbeschermin

Wij hechten zeer aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Om deze reden behandelen we uw gegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften en in overeenstemming met onze privacyverklaring. 

Als u vragen, suggesties en/of kritiek hebt, kunt u contact met ons opnemen via (+352) 42 82 82 1 of per e-mail via romain.schwartz@lft.lu

Wanneer u een LuxembourgCard koopt, wordt de volgende informatie verzameld en elektronisch opgeslagen tot de geldigheidsperiode verstrijkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Betaalmethode

De informatie die op de kaart staat wordt elektronisch van uw kaart gelezen en gebruikt bij deelnemende servicepartners zolang de toegangscontrole geldig is, maar de informatie wordt niet opgeslagen. 

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen bij Luxembourg for Tourism GIE over de opgeslagen gegevens, na het verstrijken van de geldigheidsperiode om de verwijdering ervan te vragen, en om een bevestiging van de verwijdering te vragen. Als u de kaart voortijdig inlevert, kunt u ook al tijdens de geldigheidsperiode van de kaart om onmiddellijke verwijdering vragen.

Juridische informatie - Gebruik van de gastenkaart en diensten

 • Bij overhandiging van de kaart staat de systeembeheerder de kaarthouder toe gebruik te maken van de diensten die vermeld staan in het overzicht van diensten van de kaart op de datum van uitgifte.
 • Aard en omvang van de diensten voor de kaarthouder zijn alleen te vinden in het overzicht van diensten, geldig op het moment van kaartgebruik, die gepubliceerd is op de website www.visitluxembourg.com.
 • De systeembeheerder, als uitgever, en de servicepartners kunnen kaarthouders en andere geautoriseerde gebruikers geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, uitsluiten van het gebruik van de kaart, wanneer de kaarthouder in het kader van het gebruik wettelijke voorschriften, veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften of instructies van toezichthoudend personeel overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt in strijd met het contract dat de uitsluiting objectief gerechtvaardigd is.
 • In geval van misbruik of vermoedelijk misbruik hebben de servicepartners het recht om de kaart zonder vergoeding in te houden.
 • In geval van beperkte service of gerechtvaardigde uitsluiting zijn alle claims van de kaarthouder uitgesloten.
 • Om gebruik te maken van de diensten is de kaarthouder verplicht om de originele kaart te tonen en deze aan de servicepartner te overhandigen voor elektronische verificatie voordat van de dienst gebruik wordt gemaakt. Als de kaarthouder de standaard geadverteerde prijs voor de dienst heeft betaald aan de servicepartner en de kaart pas toont na betaling en/of gebruik van de dienst, is er geen recht op restitutie.
 • Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt Luxembourg for Tourism GIE geen aansprakelijkheid voor onaangekondigde wijzigingen in de diensten van servicepartners. Luxembourg for Tourism GIE verbindt zich ertoe zo snel mogelijk wijzigingen aan te brengen, zodra deze bekend zijn.
 • De LuxembourgCard is 365 dagen geldig vanaf het eerste gebruik. Voor een 2-daags of 3-daags ticket kan het gebruik worden gespreid over het hele jaar en het ticket hoeft niet op opeenvolgende dagen te worden gebruikt. Er is geen recht op restitutie voor ongebruikte dagen aan het einde van de gebruiksperiode van 365 dagen.
 • Alle LuxembourgCard-diensten kunnen meerdere keren worden bezocht.
 • Neem bij technische problemen contact op met feedback@visitluxembourg.com.

Copyright

De volledige inhoud van de website valt onder de bescherming van het auteursrecht. Voor alle vormen van vermenigvuldiging is voorafgaande toestemming van Luxembourg for Tourism GIE vereist.

Dagtekening: Maart 2024