Familie Koob Mersch

© Familie Koob Mersch

Family Koob

Where? Hingerhaff, L-7501 Mersch

Family Koob

Products:

  • Chicken
  • Veal

Special features:

  • Traditional dairy and beef farm
  • Farm with Blonde d'Aquitaine breed
  • Veal with the label Produit du terroir - Lëtzebuerger Rëndfleesch

Sale:

  • Ab Hof, nach telefonischer Vereinbarung

Local products info

  • Butcher shop
  • Shop

Contact

Address: Family Koob
Hingerhaff
L-7501 Mersch
Show on map
Phone:+352 32 00 83
E-Mail:lkoob@pt.lu
Website:http://www.bauerenhaff.lu
Plan your journey

More sights

Where? 2, Kierchewee, L-8398 Septfontaines

An Lämecht - Raymond Weiler & fils

An Lämecht - Raymond Weiler & fils

Find out more

Where? Am Seif, L-7759 Roost

Luxlait Vitarium

Luxlait Vitarium

Find out more
Ed Monen-Frantzen Essingen

Where? 5a, Maison, L-7424 Essingen

Ed Monen-Frantzen

Ed Monen-Frantzen

Find out more

Where? 187 A, Rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen

Kass-Haff

Kass-Haff

Find out more

Where? 13, Rue de Holzem, L-8355 Garnich

Pompiers-Fanfare Garnich asbl

Pompiers-Fanfare Garnich asbl

Find out more

Where? 37, Rue de Hollenfels, L-7481 Tuntange

Emile Splicks

Emile Splicks

Find out more
Chicken

Where? 8, Rue Principale, L-8376 Kahler

Eggs & Hopp

Eggs & Hopp

Find out more

Where? 47, Rue de Luxembourg, L-7540 Mersch

Bieschbecher Atelier sàrl

Bieschbecher Atelier sàrl

Find out more
Yves Frankard Steinfort honey

Where? 92, Rue de Kleinbettingen, L-8436 Steinfort

Yves Frankard

Yves Frankard

Find out more