Performing arts

MammOmmaM

15.10.2021  -  17.10.2021

MammOmmaM ass e Stéck iwwert d’Roll vun der Mamm, méi genee iwwert d’Relatiounen tëscht Mammen an hiren Duechteren. An dësem biographeschen Theaterprojet geet et ëm Bezéihungen tëscht Mammen an Duechteren: Wat erzielt déi Bezéiung iwwert d’Roll vun der Fra an hierer Entwécklung iwwert déi lescht 70 Joer? D’Stéck baséiert zum Deel op autobiographeschen Erziehlungen vun de Bedeelegten, déi a Perspektiv gesat ginn zu soziologeschen an historeschen Elementer zu Lëtzebuerg. Well ee sech d’Froe stellt: Wéi war et fréier, firwat ass et haut net méi esou? Wien zielt d’Geschichten a wéi? Wiem seng Stëmm héiert een, wiem seng Stëmm bleift stomm?

Entry :

Array 25 €


Gallery photos


Echo

Content delivery by ECHO - Information subject to change and without commitment!

Do you want to announce your events in the agenda What's on? Create, manage and share your own experiences at https://www.echo.lu/en/organiser.