This event has passed. You can see the next event on this page.
Visual arts

Musik von Anfang an

Friday, 27 September 2019  -  Friday, 20 December 2019

1/2

Summary

Âge: 12-36 mois
Inscription: 26 34 73 1, workshop@khn.lu
Musek huet keng Altersgrenzen. Kanner am Alter vun 12-36 Méint entdecken zesumme mat enger erwuessener Bezuchspersoun (Mamm, Papp, Boma, Bopa, ...) d'Welt vun der Musek. Et gëtt zesummen gesongen, Musek aus ënnerschiddlechen Kulture gelauschtert, gedanzt a vill nei Musekinstrumenter virgestallt.


D'Sarah Grün studéiert un der Hochschule für Musik Saar zu Saarbrécken Elementar Musekpädagogie.

Other Events

Events in Luxembourg

Content delivery by Events in Luxembourg - Information subject to change and without commitment!

Do you want to announce your events in the agenda What's on? Register your events at www.eventsinluxembourg.lu - MyEvents.

Contact

ROUTE DE TREVES 145
L-6940 NIEDERANVEN

Share this page